Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in United Kingdom

The smart way to search for a job in United Kingdom


Advertisement

Most searched for today

Quality Health Safety Manager     Specialist Dental Services Jobs     Full Time Sen Teaching Assistant     Asl Catering Agency Ltd Jobs     Eggbreak Jobs     Pricing Systems Analyst     Care Support Worker New To Care     The Student Marketing Company Jobs     Lecturer In Diagnostic Imaging    

Searching for "Gyntaf" job or career in United Kingdom (UK)? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Gyntaf Jobs 2020


Staff Tutor, Nursing (Wales)

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Gradd gyntaf dda (adran uchaf ail ddosbarth neu'n uwch) neu gymhwyster ôl-raddedig mewn maes pwnc sy'n berthnasol i nyrsio, iechyd a/neu ofal cymdeithasol.

Company: The Open University UK
Hiring Organization: The Open University UK
Salary: TBD
Location: Cardiff
Street Address: TBD

Locality: Cardiff
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Staff Tutor Social Work (Wales)

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Gradd gyntaf dda (adran uchaf ail ddosbarth neu'n uwch) neu gymhwyster ôl-raddedig mewn maes pwnc sy'n berthnasol i nyrsio, iechyd a/neu ofal cymdeithasol.

Company: The Open University UK
Hiring Organization: The Open University UK
Salary: TBD
Location: Cardiff
Street Address: TBD

Locality: Cardiff
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Cynorthwy-ydd Canolfan Ymwelwyr

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Bydd yr ymgeisydd yn gyfrifol am holl wasanaethau cyhoeddus yn y brif dderbynfa a’r bobl gyntaf i gyfarfod a chroesawu ymwelwyr a gwesteion yng Nghwmcarn gan…

Company: Caerphilly County Borough Council
Hiring Organization: Caerphilly County Borough Council
Salary: TBD
Location: Caerphilly
Street Address: TBD

Locality: Caerphilly
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bangor Branch Officer of Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Maternity Cover)

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Sylwer, os cawn geisiadau gan ymgeiswyr sydd ar gofrestr adleoli’r brifysgol sydd â sgiliau sy’n cyfateb yn weddol i ofynion y swydd, caiff yr ymgeiswyr hynny…

Company: Bangor University
Hiring Organization: Bangor University
Salary: TBD
Location: Bangor
Street Address: TBD

Locality: Bangor
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Swyddog Monitro Teuluoedd yn Gyntaf

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: I ddechrau, tan fis Mawrth yn amodol ar barhad cyllid Teuluoedd yn Gyntaf Llywodraeth Cymru. Mae Swyddog Monitro Teuluoedd yn Gyntaf yn rhan o Dîm Partneriaeth…

Company: Vale of Glamorgan Council
Hiring Organization: Vale of Glamorgan Council
Salary: TBD
Location: Barry
Street Address: TBD

Locality: Barry
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRyddhad Gwasanaethau Hosteli

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Mae ein Gwasanaeth yn cynnwys Tŷ Tresilian, Tŷ Greenfarm, safleoedd Sipsiwn a Theithwyr, SAIL, Cwrt Litchfield, Y Gwasanaeth Allgymorth, Tai yn Gyntaf, Tŷ…

Company: Cardiff Council
Hiring Organization: Cardiff Council
Salary: TBD
Location: Cardiff
Street Address: TBD

Locality: Cardiff
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


GWEITHIWR CYMDEITHASOL

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o ymdrech Caerdydd i fod yn un o'r dinasoedd mwyaf bywiog a llwyddiannus yn y DU sy'n rhoi plant yn gyntaf, gyda'r…

Company: Cardiff Council
Hiring Organization: Cardiff Council
Salary: TBD
Location: Cardiff
Street Address: TBD

Locality: Cardiff
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rheolwr Cymorth Cynnar

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Grant LlC, ariennir gan Deuluoedd yn Gyntaf - Mawrth 2022. Gwybodaeth fanwl am Deuluoedd yn Gyntaf, GCC a'r agenda Cymorth Cynnar.

Company: Vale of Glamorgan Council
Hiring Organization: Vale of Glamorgan Council
Salary: TBD
Location: Barry
Street Address: TBD

Locality: Barry
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Carer Support Worker

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Mae cysgodi yn caniatáu cyfle wedi’i reoli ac arsylwi am wybod a sgiliau wedi’i ennill yn ystod wythnos gyntaf o’r anwythiad i gael ei roi mewn i ymarfer.

Company: Carers Trust Crossroads Sir Gar
Hiring Organization: Carers Trust Crossroads Sir Gar
Salary: TBD
Location: Cardigan
Street Address: TBD

Locality: Cardigan
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Swyddog Ymchwil mewn Ffiseg Gwrth-hydrogen

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Gradd gyntaf mewn ffiseg a PhD mewn Ffiseg Arbrofol. £34,804 hyd at £40,322 y flwyddyn ynghyd â buddion pensiwn USS yn ogystal â lwfans tramor yn unol â…

Company: Swansea University
Hiring Organization: Swansea University
Salary: TBD
Location: Swansea
Street Address: TBD

Locality: Swansea
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Swyddog Gwasanaethau Nos Hostel

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Mae ein Gwasanaeth yn cynnwys Tŷ Tresilian, Tŷ Greenfarm, safleoedd Sipsiwn a Theithwyr, SAIL, Cwrt Litchfield, Y Gwasanaeth Allgymorth, Tai yn Gyntaf, Tŷ…

Company: Cardiff Council
Hiring Organization: Cardiff Council
Salary: TBD
Location: Cardiff
Street Address: TBD

Locality: Cardiff
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Gyntaf in UkSuggested Job Search
Data as of 2020-09-14 (Latest) with id 341575.

If you are switching jobs: Once you change your job, finding the right company and the environment in which you can work will most likely be only half of the job you should perform for the change of your career. It is also very essential to find a way to elegantly leave your previous job. It is suggested that you keep up authentic contacts with former bosses and co-workers.