Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in United Kingdom

The smart way to search for a job in United Kingdom


Advertisement

Most searched for today

Soya Restaurant Jobs     Mcft Jobs     Maac Logistics Dpdgroup Jobs     M Six Jobs     Junior Graphic Designer     Weston Recovery Services Jobs     Japanese Speaking Sales Administrator     Nursing Assistant Nutrition Support     Senior Network And Infrastructure Engineer 3rd Line Support    

Searching for "Lles" job or career in United Kingdom (UK)? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Lles Jobs 2020


HR Specialist- Production

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae’r sefyllfa gyda’r coronafeirws yn datblygu’n gyflym, ac mae’r BBC yn awyddus i barhau i sicrhau diogelwch a lles pobl ar draws y BBC, gan barhau i warchod…

Company: BBC
Hiring Organization: BBC
Salary: TBD
Location: London W12
Street Address: TBD

Locality: London W12
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Teaching Assistant

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae Gweithredu dros Blant yn ymrwymedig i arferion recriwtio fwy diogel, sydd wedi'u dylunio i ddiogelu lles y plant a'r bobl ifanc sy'n defnyddio ein…

Company: Action for Children - Headlands School
Hiring Organization: Action for Children - Headlands School
Salary: TBD
Location: Penarth CF64
Street Address: TBD

Locality: Penarth CF64
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Advisor, Information Rights

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae’r sefyllfa gyda’r coronafeirws yn datblygu’n gyflym, ac mae’r BBC yn awyddus i barhau i sicrhau diogelwch a lles pobl ar draws y BBC, gan barhau i warchod…

Company: BBC
Hiring Organization: BBC
Salary: TBD
Location: London
Street Address: TBD

Locality: London
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Commissioning Coordinator - Drama

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae’r sefyllfa gyda’r coronafeirws yn datblygu’n gyflym, ac mae’r BBC yn awyddus i barhau i sicrhau diogelwch a lles pobl ar draws y BBC, gan barhau i warchod…

Company: BBC
Hiring Organization: BBC
Salary: TBD
Location: London W1A
Street Address: TBD

Locality: London W1A
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Journalist

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae’r sefyllfa gyda’r coronafeirws yn datblygu’n gyflym, ac mae’r BBC yn awyddus i barhau i sicrhau diogelwch a lles pobl ar draws y BBC, gan barhau i warchod…

Company: BBC
Hiring Organization: BBC
Salary: TBD
Location: Derry
Street Address: TBD

Locality: Derry
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTeacher – Comins Coch Primary School

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae’r ysgol wedi ymrwymo i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc. Teacher – Comins Coch Primary School. All salary values are pro-rata.

Company: Ceredigion County Council
Hiring Organization: Ceredigion County Council
Salary: TBD
Location: Aberystwyth
Street Address: TBD

Locality: Aberystwyth
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Property Manager

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae’r sefyllfa gyda’r coronafeirws yn datblygu’n gyflym, ac mae’r BBC yn awyddus i barhau i sicrhau diogelwch a lles pobl ar draws y BBC, gan barhau i warchod…

Company: BBC
Hiring Organization: BBC
Salary: TBD
Location: Salford M50
Street Address: TBD

Locality: Salford M50
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Translator

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae gan ddeiliad y swydd ddyletswydd gofal cyffredinol a chyfreithiol mewn perthynas ag iechyd, diogelwch a lles, a rhaid iddynt gymryd yr holl gamau sy’n…

Company: Bangor University
Hiring Organization: Bangor University
Salary: TBD
Location: Bangor
Street Address: TBD

Locality: Bangor
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hourly Paid Lecturer in Veterinary Nursing and Animal Care

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb i sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Hourly Paid Lecturer in Veterinary Nursing and Animal Care.

Company: Bridgend College
Hiring Organization: Bridgend College
Salary: TBD
Location: Pencoed
Street Address: TBD

Locality: Pencoed
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Casual Learning Support Assistant - Bank

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Byddwch yn cefnogi myfyrwyr ag anghenion ychwanegol yn yr ystafell ddosbarth, gan gynorthwyo gyda'u lles corfforol ac emosiynol, gan gynnwys pob agwedd ar ofal…

Company: Bridgend College
Hiring Organization: Bridgend College
Salary: TBD
Location: Bridgend
Street Address: TBD

Locality: Bridgend
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sound & Communications Lead (Operations Executive), BBC Sport

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae’r sefyllfa gyda’r coronafeirws yn datblygu’n gyflym, ac mae’r BBC yn awyddus i barhau i sicrhau diogelwch a lles pobl ar draws y BBC, gan barhau i warchod…

Company: BBC
Hiring Organization: BBC
Salary: TBD
Location: Salford M50
Street Address: TBD

Locality: Salford M50
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sight Loss Adviser (Cardiff or home based)

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae cyfle cyffrous wedi codi i gynghorydd profiadol sy'n rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg i ymuno â'n gwasanaeth sy’n cynnig cyngor cyffredinol ac ar fudd…

Company: Royal National Institute of Blind People
Hiring Organization: Royal National Institute of Blind People
Salary: TBD
Location: Cardiff
Street Address: TBD

Locality: Cardiff
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ymgynghorydd Iechyd Myfyrwyr (Nyrs)

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles unigolion ifanc a disgwylir i holl staff y Coleg rhannu’r ymrwymiad hwn.

Company: Gower College Swansea
Hiring Organization: Gower College Swansea
Salary: TBD
Location: Cross
Street Address: TBD

Locality: Cross
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Project Manager (Digital Analytics)

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae’r sefyllfa gyda’r coronafeirws yn datblygu’n gyflym, ac mae’r BBC yn awyddus i barhau i sicrhau diogelwch a lles pobl ar draws y BBC, gan barhau i warchod…

Company: BBC
Hiring Organization: BBC
Salary: TBD
Location: London W12
Street Address: TBD

Locality: London W12
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Senior Head of Commissioning

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae’r sefyllfa gyda’r coronafeirws yn datblygu’n gyflym, ac mae’r BBC yn awyddus i barhau i sicrhau diogelwch a lles pobl ar draws y BBC, gan barhau i warchod…

Company: BBC
Hiring Organization: BBC
Salary: TBD
Location: Glasgow
Street Address: TBD

Locality: Glasgow
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tester (Proteus Project - Broadcast Systems)

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae’r sefyllfa gyda’r coronafeirws yn datblygu’n gyflym, ac mae’r BBC yn awyddus i barhau i sicrhau diogelwch a lles pobl ar draws y BBC, gan barhau i warchod…

Company: BBC
Hiring Organization: BBC
Salary: TBD
Location: London W12
Street Address: TBD

Locality: London W12
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hyfforddwr Gyrfa

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn.

Company: Gower College Swansea
Hiring Organization: Gower College Swansea
Salary: TBD
Location: Kingsway
Street Address: TBD

Locality: Kingsway
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Cynorthwyydd Arlwyo / Barista

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc a disgwylir i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn.

Company: Gower College Swansea
Hiring Organization: Gower College Swansea
Salary: TBD
Location: Swansea SA2
Street Address: TBD

Locality: Swansea SA2
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Cynorthwyydd Clercyddol (Adnoddau Dynol)

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn.

Company: Gower College Swansea
Hiring Organization: Gower College Swansea
Salary: TBD
Location: Swansea SA2
Street Address: TBD

Locality: Swansea SA2
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Teacher (Welsh) – Ysgol Uwchradd Aberteifi

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae Ysgol Uwchradd Aberteifi’n rhoi blaenoriaeth i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifainc a disgwylir hyn wrth bob aelod o staff hefyd.

Company: Ceredigion County Council
Hiring Organization: Ceredigion County Council
Salary: TBD
Location: Cardigan
Street Address: TBD

Locality: Cardigan
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Cynorthwy-ydd Marchnata (Secondiad)

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Croesewir ymholiadau anffurfiol a dylid eu hanfon at Sarah Toomey, Swyddog Effaith ac Ymgysylltu, Gwyddor Data Poblogaethau a'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer…

Company: Swansea University
Hiring Organization: Swansea University
Salary: TBD
Location: Swansea
Street Address: TBD

Locality: Swansea
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Swyddog Gofal Plant Preswyl

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles.

Company: Cardiff Council
Hiring Organization: Cardiff Council
Salary: TBD
Location: Cardiff
Street Address: TBD

Locality: Cardiff
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc a disgwylir i holl staff y coleg lynu at yr ymrwymiad hwn.

Company: Gower College Swansea
Hiring Organization: Gower College Swansea
Salary: TBD
Location: Swansea SA2
Street Address: TBD

Locality: Swansea SA2
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SWYDDOG PERFFORMIAD A LLYWODRAETH

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles.

Company: Cardiff Council
Hiring Organization: Cardiff Council
Salary: TBD
Location: Cardiff
Street Address: TBD

Locality: Cardiff
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Cynorthwy-ydd Cefnogi Dysgu (Achlysurol)

Date: 2020-08-22 (New)

Job Description: Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc a disgwylir i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn.

Company: Gower College Swansea
Hiring Organization: Gower College Swansea
Salary: TBD
Location: Swansea SA2
Street Address: TBD

Locality: Swansea SA2
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Lles in UkSuggested Job Search
Data as of 2020-08-22 (New) with id 5100.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be an excuse for labelling the workplace you have worked in as poor. You should show your boss why you are leaving the company and you ought to point out the things that bothered you, take action in a polite and professional way however. Keep a way of measuring professionalism which has led you to this aspect in your career. This can help one to make strong references later on. In conversations with fresh potential employers, it's important to be expert. You should also tell your first-class you are grateful for the opportunity which you have had in working for his or even hers business. You never know whenever your current boss will end up being an excellent reference. Be aware that no one likes to end up being criticized. Not from subordinates or co-workers. Even though they should have it. A person with whom you possess ever worked with could be a potentially positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.