Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in United Kingdom

The smart way to search for a job in United Kingdom


Advertisement

Most searched for today

Practitioner Jobs     Index Property Information Jobs     Willows Veterinary Centre Jobs     Apprentice Fitter     Apprentice Fabric Engineer     Software Development Engineer Ios     Eversheds Sutherland     Sql Server Dba     Sr Customer Success Manager    

Searching for "Uwch" job or career in United Kingdom (UK)? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Uwch Jobs 2020


Administrative Assistant (Partnerships & Skills)

Date: 2020-09-02 (Latest)

Job Description: Y Brifysgol Agored yw prifysgol fwyaf y DU, ac mae'n arweinydd llwyddiannus mewn addysg ran amser hyblyg, gan gyfuno cenhadaeth i ehangu mynediad at addysg uwch…

Company: The Open University UK
Hiring Organization: The Open University UK
Salary: TBD
Location: Cardiff
Street Address: TBD

Locality: Cardiff
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Innovation & Engagement Officer

Date: 2020-09-02 (Latest)

Job Description: Y Brifysgol Agored yw prifysgol fwyaf y DU, ac mae'n arweinydd llwyddiannus mewn addysg ran amser hyblyg, gan gyfuno cenhadaeth i ehangu mynediad at addysg uwch…

Company: The Open University UK
Hiring Organization: The Open University UK
Salary: TBD
Location: Cardiff
Street Address: TBD

Locality: Cardiff
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Swyddog Ymchwil a Gwerthuso (Cymru)

Date: 2020-09-02 (Latest)

Job Description: Ydych chi eisiau gweithio i sefydliad sy'n credu bod atal yn hanfodol ar gyfer ymdrin yn effeithiol â'r argyfwng iechyd meddwl? Dewch i ymuno â ni!

Company: Mental Health Foundation
Hiring Organization: Mental Health Foundation
Salary: TBD
Location: Cardiff
Street Address: TBD

Locality: Cardiff
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lecturer in Public Services (1 Year Fixed Term)

Date: 2020-09-02 (Latest)

Job Description: Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar radd berthnasol neu gymhwyster lefel uwch, ynghyd â thystysgrif TAR, neu byddwch yn barod i gael y cymhwyster hwn.

Company: Bridgend College
Hiring Organization: Bridgend College
Salary: TBD
Location: Pencoed
Street Address: TBD

Locality: Pencoed
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Classroom Assistant

Date: 2020-09-02 (Latest)

Job Description: Addysg lefel TGAU mewn Saesneg a Mathemateg gradd C neu uwch. Be part of an ‘Officially Excellent’ college! £18,146 - £18,607 based on a salary assessment and…

Company: Coleg Cambria
Hiring Organization: Coleg Cambria
Salary: TBD
Location: Deeside
Street Address: TBD

Locality: Deeside
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTranslator

Date: 2020-09-02 (Latest)

Job Description: This is an excellent opportunity to become a member of Bangor University’s team of translators and contribute towards strengthening and developing Bangor…

Company: Bangor University
Hiring Organization: Bangor University
Salary: TBD
Location: Bangor
Street Address: TBD

Locality: Bangor
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Digital Content Producer (Wales)

Date: 2020-09-02 (Latest)

Job Description: Y Brifysgol Agored yw prifysgol fwyaf y DU, ac mae'n arweinydd llwyddiannus mewn addysg ran amser hyblyg, gan gyfuno cenhadaeth i ehangu mynediad at addysg uwch…

Company: The Open University UK
Hiring Organization: The Open University UK
Salary: TBD
Location: Cardiff
Street Address: TBD

Locality: Cardiff
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rheolwr prosiect LEAF - LEAF Project Manager

Date: 2020-09-02 (Latest)

Job Description: Mae hon yn rôl newydd, a grëwyd o ganlyniad i ailstrwythuro staff lefel uwch. _Mae Tir Coed yn chwilio am gyfathrebwr trefnus iawn gyda rhinweddau arwain…

Company: Tir Coed
Hiring Organization: Tir Coed
Salary: TBD
Location: Narberth SA67
Street Address: TBD

Locality: Narberth SA67
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Environmental Health / Trading Standards Intern

Date: 2020-09-02 (Latest)

Job Description: Gradd neu gymhwyster cyfwerth mewn Iechyd yr Amgylchedd neu'r Dystysgrif Uwch mewn Rheoli Bwyd. As a forward-thinking organisation we’re looking for people who…

Company: UK Government - Food Standards Agency
Hiring Organization: UK Government - Food Standards Agency
Salary: TBD
Location: Cardiff
Street Address: TBD

Locality: Cardiff
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Clinical Skills & Simulation Tutor

Date: 2020-09-02 (Latest)

Job Description: The Medical Education Centre within Prince Philip Hospital are looking to recruit a fixed one year appointment for a Clinical Skills and Simulation Tutor.

Company: Hywel Dda University Health Board
Hiring Organization: Hywel Dda University Health Board
Salary: TBD
Location: Llanelli SA14
Street Address: TBD

Locality: Llanelli SA14
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Head of Faculty (Welsh) – Ysgol Uwchradd Aberteifi

Date: 2020-09-02 (Latest)

Job Description: Mae hwn yn gyfle gwych i weithiwr proffesiynol uchelgeisiol geisio ehangu ei brofiad/phrofiad o arwain ar lefel uwch, a bod yn rhan o gynllunio strategol er…

Company: Ceredigion County Council
Hiring Organization: Ceredigion County Council
Salary: TBD
Location: Cardigan
Street Address: TBD

Locality: Cardigan
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Skills Manager

Date: 2020-09-02 (Latest)

Job Description: Y Brifysgol Agored yw prifysgol fwyaf y DU, ac mae'n arweinydd llwyddiannus mewn addysg ran amser hyblyg, gan gyfuno cenhadaeth i ehangu mynediad at addysg uwch…

Company: The Open University UK
Hiring Organization: The Open University UK
Salary: TBD
Location: Cardiff
Street Address: TBD

Locality: Cardiff
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Teacher (Welsh) – Ysgol Uwchradd Aberteifi

Date: 2020-09-02 (Latest)

Job Description: Bydd disgwyl i ymgeiswyr fynd drwy’r Uwch broses GDG. Teacher (Welsh) – Ysgol Uwchradd Aberteifi. All salary values are pro-rata.

Company: Ceredigion County Council
Hiring Organization: Ceredigion County Council
Salary: TBD
Location: Cardigan
Street Address: TBD

Locality: Cardigan
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Staff Tutor, Nursing (Wales)

Date: 2020-09-02 (Latest)

Job Description: Gradd gyntaf dda (adran uchaf ail ddosbarth neu'n uwch) neu gymhwyster ôl-raddedig mewn maes pwnc sy'n berthnasol i nyrsio, iechyd a/neu ofal cymdeithasol.

Company: The Open University UK
Hiring Organization: The Open University UK
Salary: TBD
Location: Cardiff
Street Address: TBD

Locality: Cardiff
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Town Clerk & Responsible Financial Officer

Date: 2020-09-02 (Latest)

Job Description: Mae angen sgiliau arwain da ar gyfer y rôl a bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad amlwg o weinyddu a rheoli arian ar lefel uwch.

Company: Beaumaris Town Council
Hiring Organization: Beaumaris Town Council
Salary: TBD
Location: Beaumaris
Street Address: TBD

Locality: Beaumaris
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Career Development Partner

Date: 2020-09-02 (Latest)

Job Description: Career Development Partner (0.6 FTE) covering South Wales Valleys*. We take the women of Wales on a career journey! £30,354 per annum pro rata.

Company: Fair Play Workforce (Chwarae Teg)
Hiring Organization: Fair Play Workforce (Chwarae Teg)
Salary: TBD
Location: Bridgend
Street Address: TBD

Locality: Bridgend
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Staff Tutor Social Work (Wales)

Date: 2020-09-02 (Latest)

Job Description: Gradd gyntaf dda (adran uchaf ail ddosbarth neu'n uwch) neu gymhwyster ôl-raddedig mewn maes pwnc sy'n berthnasol i nyrsio, iechyd a/neu ofal cymdeithasol.

Company: The Open University UK
Hiring Organization: The Open University UK
Salary: TBD
Location: Cardiff
Street Address: TBD

Locality: Cardiff
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Executive Director of Audit Services / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Archwilio

Date: 2020-09-02 (Latest)

Job Description: Gan adrodd i Archwilydd Cyffredinol Cymru a Phrif Weithredwr Archwilio Cymru, mae hwn yn gyfle heb ei ail i uwch arweinydd archwilio neu gyllid ymuno â…

Company: Audit Wales / Archwilio Cymru
Hiring Organization: Audit Wales / Archwilio Cymru
Salary: TBD
Location: Cardiff
Street Address: TBD

Locality: Cardiff
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Cyfieithydd / Translator

Date: 2020-09-02 (Latest)

Job Description: Dyma gyfle rhagorol i ddod yn rhan o dîm Cyfieithu Prifysgol Bangor, ac i gyfrannu at y gwaith o gryfhau a datblygu safle Prifysgol Bangor fel sefydliad…

Company: Bangor University (Human Resources)
Hiring Organization: Bangor University (Human Resources)
Salary: TBD
Location: Bangor LL57
Street Address: TBD

Locality: Bangor LL57
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Uwch in UkSuggested Job Search
Data as of 2020-09-02 (Latest) with id 107229.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the business" is really a phrase that will require lots of courage. When pronounced at the wrong period or in the wrong way, it can have a very negative impact on your career. You can find a job offer you with another company where the pay out is higher, but you are still uncertain if that work place will be better then the current one. After all, it isn't all about the money. What if you change your mind later? After all, this is simply not a straightforward decision. Of course your boss can forgive you and take you back, but it is not guaranteed.